4 thoughts on “भाग ३० – एक वर्ष झालं आणि मार्केट जवळ आलं !!

 1. Pingback: भाग २९ – शेअर्स असो कि पाणी, नेहेमी खेळतं राहिलेलं बरं !! | Stock Market आणि मी

 2. aakash Post author

  Namaste mam,
  Mi tumche he lekh aamchya gharatil sarvana vachayla sangitlet karan tyanchi shaer market khup chuklchi samjut ahe , ani asnarach karan te nokri ani fd ya palikade vchar karat nahit,
  Ani gharatun support (mansik) aslyashivay mi kahi karu shakt nahi ….baghu. ….thanks

  Reply
  1. surendraphatak Post author

   आपला अभिप्राय वाचला. आपल्याला वाईट वाटण्याचे काही कारण नाही. अजूनही शेअरमार्केटबद्दल गैरसमजूत आहेच. ही गैरसमजूत दूर होण्यासाठी शेअरमार्केटकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहिजे. मार्केट पडते किंवा एखादा शेअर पडतो त्याचप्रमाणे मार्केट वाढते किंवा एखादा शेअर वाढतो याला कांरणे असतात. ती कारणेही योग्य आहेत असे अभ्यास केल्यावर जाणवते.कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा परिणाम मात्र प्रमाणाबाहेर झालेला आढळतो. जसे आजारपणामध्ये काही माणसे मुकाटपणे सोसतात काही जण आरडाओरडा करतात. ही प्रतिक्रिया स्वभावावर अवलंबून असते. आजाराच्या तीव्रतेवर नाही. असेच मार्केट समजावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास गैरसमज दूर होतील.आणी घरातील माणसे संमती देतील तेव्हाच मार्केटमध्ये व्यवहार करा.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.