Tag Archives: Security

भाग ४ – सदैव सैनीका पुढेच जायचे , न मागुती तुवा कधी फिरायचे !!!

रद्दी  आणि ती पण लाख मोलाची 🙂 .. आणि तशी ती होती पण . कारण ती रद्दी होती share certificates ची. जर मी त्याचा काही उपयोग करू शकले तर खरच ती रद्दी मला लाखांनी पैसे मिळवून देवू शकत होती. असं काही नाही कि त्या वेळी मला हे सगळं माहित होतं पण इतकं नक्की कळत होतं कि यातून काही तरी चांगलं निष्पन्न होवू शकेल.
पहिलं काम होतं ते ती रद्दी समजून घेण्याचं. Share विकण्या आधी, आपल्या कडे कुठ कुठ ले Share आहेत हे कळायला तरी हवं. त्या नंतर मग पुढचे प्रश्न, Share विकतात कसे, कुठल्या कंपन्या अजून चालू आहेत, कुठल्या बुडल्या .. प्रश्न खूप होते, म्हटलं कि एक एक करून उत्तरं शोधूया.
मग पुढचा प्रश्न, कि share च्या किमती कुठून कळणार ? ते त्यातल्या त्यात सोपं होतं. त्या किमती रोज पेपर मध्ये येतात. मी म्हटलं चांगलं आहे, लगेच दुसऱ्या दिवशी यजमानांना कामाला लावलं. Share च्या किमती शोधा आणि घेवून जा ती certificates विकायला. गेले बिचारे, तसं न जावून सांगतायत कुणाला ? 🙂
गेले,  ते इतकसं तोंड करून परत आले, मी विचारलं – ‘अहो काय झालं? Share मार्केट मध्ये लुटलं कि काय तुम्हाला कुणी ?’ तसा त्या काळी Share मार्केट हा एकूण लुटारू लोकांचा कारभार असाच एक समज होता. हे म्हणाले – ‘बाई, तुला वाटतं तितकं हे सोपं नाहीये. तो ब्रोकर म्हणाला , कि पेपर मध्ये येतात ते कालचे भाव, तो भाव तुम्हाला आज नाही मिळणार साहेब. इथे दर मिनिटाला भाव बदलत असतो. तुम्ही विकायला सांगितल्या वर जो भाव असेल, तो तुम्हाला मिळेल किवा तुम्ही सांगा तुम्हाला काय भाव पाहिजे तो आणि मग तो भाव जेंव्हा येयील तेंव्हा तुमचे Share विकले जातील.’
लग्ना नंतर पहिल्यांदा मला वाटलं कि हे बरोबर म्हणत आहेत. आधी वाटलं तेवढं काही हे सोपं नाहीये. आता आपल्याला काय माहित कि कोणती किंमत बरोबर आणि ती केंव्हा मिळणार? त्या साठी प्रमाण काय ? ते कळणार कुठून? विचार केला कि पुस्तक वाचून कळेल, पण त्या काळी तशी काही पुस्तक मिळत नव्हती, किंवा मला मिळाली नाहीत. काही क्लास चालतात का याची पण चौकशी केली पण तिथे हि नकार घंटाच. आमच्या ओळखीत पण कोणाला या बद्दल काही माहित नव्हतं
म्हणजे जर पैसा उगवायचा असेल तर मलाच या अग्निदिव्यातून जायला लागणार होतं. आपण मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसेल असं वाटत नव्हतं. अडकलेला पैसा हा कष्टाचा, घाम गाळून कमावलेला होता. तो वसूल तर करायचाच होता. मागे वळणं हा आता पर्याय नव्हताच.. सदैव सैनीका पुढेच जायचे , न मागुती तुवा कधी फिरायचे.. असच काही तरी मनात गुणगुणत मी पुढे निघाले. पुढचा प्रवास आता पुढच्या आठवड्यात. बोलूच लवकर..
पुढील भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा 

भाग ३ – प्रयत्ने वाळू चे कण रगडीता !!! Stock Market हि कळे

कुठे होते मी गेल्या आठवड्यात ? hmmm आठवलं.. ४० वर्षाची मी , २० एक वर्षांनी नोकरी शोधायला निघालेली.. बरोबर … तिथेच होते मी..  आपल्या ला जे येतंय त्याचा उपयोग, कष्ट ला साजेसं उत्पन्न आणि वयाची अट नाही  असं काही तरी करावं हा विचार..
आता तुम्हाला मी असंही सांगू शकते कि मी फार विचार केला आणि मग मला कळलं कि share मार्केट हाच माझ्या मुक्तीचा मार्ग 🙂 . पण असं नाहीये.. असतं तर फार छान पण नाहीये .. काही वेळा तुम्हाला कळत नकळत तुमच्या ध्येया कडे देव तुम्हाला घेवून जात असतो. तसच काही तरी माझं झालं.
माझे यजमान ( त्या कळत नवऱ्याला असच म्हणायचो आम्ही ) बँकेत काम करायचे, म्हणजे अजूनही करतात 🙂 . त्या कळत त्यांचं office BSC च्या जवळ होतं. office मध्ये stock मार्केट ची चर्चा होत असते. रस्त्या वर share चे forms ठेवलेले असायचे आणि आपण पण थोडी फार गुंतवणूक करावी अशा विचारानी त्यांनी काही forms भरले. भरले म्हणजे अगदी भरून पावले 🙂 .
सांगायचा अर्थ असा, कि Share तर हातात आले पण त्यांचं करायचं काय याची फारशी कल्पना नव्हती. आणि अश्या रिती ने आमच्या घरी share certificates ची  रद्दी जमा झाली. म्हणजे त्या काळी तरी मी त्याला रद्दीच म्हणायची. त्याला एक कारण होतं, मला कळायचा नाही कि याचा उपयोग काय आणि कधी, घरातल्या इतक्या गोष्टीं बरोबर अजून एक सांभाळा !!! पण तेव्हा मला कल्पना नव्हती कि हीच रद्दी मला माझ्या नशिबाची किल्ली देणार आहे.
चला आता परत २००२ सालात जावूया. असा विचार करा, कि नोकरी शोधून कंटाळलेली मी आणि माझ्या समोर पडलेली हि रद्दी. नोकरी मिळणं कठीण होतं आणि व्यवसाय करायचा म्हणजे भांडवल हवं. त्या वेळी आमच्या गृहिणींची एक सवय उपयोगायला आली. काहीही नवीन जेवण करण्या आधी आम्ही आधी घरात काय काय आहे ते बघतो आणि मगच बाहेरून काय लागेल ते आणायला जातो. मी पण तेच केलं.
ठरवलं कि ह्या रद्दी चा उपयोग करायचा आणि भांडवल उभं करायचं. पैसे तसे हि अडकलेलेच होते आणि certificates घरी पडूनच होती. Share विकले नाहीत तर हातात फ़क़्त रद्दी राहणार होती आणि ब्रोकर तर्फे विकले तर तो २०% घेणार असं सगळ्यांनी सांगितलं. झाला तर फायदा आणि नाही तर नाही. गुंतवणूक होती ती फ़क़्त माझ्या मेहेनती ची. गेल्या १० वर्षात जे काही केलं ते सगळं इथे सुरु झालं.
पुढचं सगळं सांगणारच आहे पण ते पुढच्या आठवड्यात .. येते आता , नंतर भेटूच ..
पुढील भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा